Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Aυτή η τοποθεσίαWeb προσφέρεται σε εσάς και υπόκειται στην αποδοχή σας άνευ τροποποίησης των όρων, των προϋποθέσεων και των επισημάνσεων που περιέχονται σε αυτήν, όπως εμφανίζονται την ώρα που πραγματοποιείται η κράτηση. Κάθε χρήση του λογαριασμού σας από εσάς και κάθε χρησιμοποίηση από εμάς των πληροφοριών που σχετίζονται με το λογαριασμό σας μαζί με τις κρατήσεις που πραγματοποιείτε μέσω της εταιρείας μας υπόκεινται στους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και επισημάνσεις. Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web από εσάς σημαίνει ότι συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και επισημάνσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσίαWeb.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η τοποθεσία Web προορίζεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση από εσάς. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες αυτής της τοποθεσίας Web(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τιμής και της διαθεσιμότητας ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και πληροφοριών, αποτελούν ιδιοκτησία της obviousbook.com ή των προμηθευτών και των παρόχων της. Ομοίως, ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της τοποθεσίαςWeb, συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία Web ή τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες της για εμπορικούς ή μη προσωπικούς σκοπούς (άμεσα ή έμμεσα). Αν και μπορείτε να δημιουργήσετε περιορισμένα αντίγραφα του ταξιδιωτικού σας προγράμματος (και των σχετικών εγγράφων) για ταξίδια ή υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω αυτής της τοποθεσίας Web, συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανέμετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, παρουσιάσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, εκχωρήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε, πουλήσετε ή μεταπουλήσετε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήσατε από αυτή την τοποθεσία Web. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το εάν έχετε ή όχι εμπορικό σκοπό, συμφωνείτε να μην:

αποκτήσετε πρόσβαση σε, παρακολουθήσετε ή αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία από αυτή την τοποθεσία Web χρησιμοποιώντας robot,spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή χειροκίνητες διαδικασίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της obviousbook.com, L.P.

παραβιάσετε τους περιορισμούς στις κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ αυτής της τοποθεσίας Web ή παρακάμψετε ή καταστρατηγήσετε άλλα μέτρα αποφυγής ή περιορισμού πρόσβασης σε αυτή την τοποθεσία Web

προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή μπορεί να επιβαρύνει, κατά την κρίση τηςobviousbook.com, παράλογα ή δυσανάλογα την υποδομή τηςobviousbook.com ή

εισχωρήσετε βαθιά στη διαδρομή οποιουδήποτε τμήματος αυτής της τοποθεσίας Web(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαδρομής αγορών για οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της obviousbook.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑ.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΙΣΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η obviousbook.com ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB, ΚΑΘΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Ηobviousbook.com ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Ηobviousbook.com, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ/Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB.

Η obviousbook.com, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝobviousbook.com Ή ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η obviousbook.com, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ obviousbook.com ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ obviousbook.com Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ. Η obviousbook.com ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΘΑΝΑΤΟ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η obviousbook.com ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΑΡΧΗΣ.

Η obviousbook.com, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB, Ή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB, Ή ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ηobviousbook.com, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την obviousbook.com, τις θυγατρικές της και/ή τους αντίστοιχους προμηθευτές τους, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους πράκτορες αυτών από κάθε αξίωση, αιτία αγωγής, απαίτηση, αποκατάσταση, απώλεια, ζημία, πρόστιμο, ποινή ή άλλα έξοδα ή δαπάνες πάσης φύσεως, όπως, ενδεικτικά, εύλογες αμοιβές νομικών και λογιστών, που προκύπτουν από:

εσάς ή εξ αιτίας σας ως υπέρβαση της προαναφερθείσας ευθύνης ή

από τρίτους επειδή

παραβιάσατε το παρόν συμφωνητικό ή τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν

παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο ή δικαίωμα τρίτου ή

χρησιμοποιήσατε αυτή την τοποθεσία Web.

ΟΧΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ως προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία Web, εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία Web για παράνομους σκοπούς ή για σκοπούς που απαγορεύονται βάσει αυτών των όρων, προϋποθέσεων και επισημάνσεων.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτή η τοποθεσία Web μπορεί να περιέχει υπερ-συνδέσεις σε τοποθεσίες Web τρίτων, εκτός της obviousbook.com. Οι υπερ-συνδέσεις αυτές παρέχονται μόνο προς ενημέρωσή σας. Η obviousbook.com δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες Web και δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενά τους ή για τη χρήση που πραγματοποιείτε σε αυτές. Το γεγονός ότι η obviousbook.com παρέχει υπερ-συνδέσεις σε τέτοιες τοποθεσίεςWeb δεν σημαίνει ότι προσυπογράφει το υλικό τους ούτε ότι συνεργάζεται με τους φορείς τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB

Κάθε λογισμικό το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη από αυτή την τοποθεσία Web («Λογισμικό») αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της obviousbook.com, των θυγατρικών της και/ή των προμηθευτών τους. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υφίσταται, η οποία συνοδεύει το Λογισμικό ή περιλαμβάνεται σε αυτό («Άδεια χρήσης»). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει Άδεια χρήσης χωρίς πρώτα να συμφωνήσετε με τους όρους της Άδεια χρήσης.

Για κάθε Λογισμικό που δεν συνοδεύεται από Άδεια χρήσης, η obviousbook.com, L.P. χορηγεί δια του παρόντος σε εσάς, τον χρήστη, μια προσωπική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού για σκοπούς προβολής και άλλης χρήσης αυτής της τοποθεσίας Web σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και για κανέναν άλλο σκοπό.

Έχετε υπόψη ότι κάθε Λογισμικό, όπως, ενδεικτικά, όλος ο κώδικας HTML και τα στοιχεία ελέγχου Active X που περιέχονται σε αυτή την τοποθεσία Web, αποτελούν ιδιοκτησία της obviousbook.com, των θυγατρικών της και/ή των προμηθευτών τους, και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Κάθε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητά από το νόμο και μπορεί να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται με τις μεγαλύτερες ποινές που προβλέπει ο νόμος.

ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό και κάθε συνοδευτική βιβλιογραφία και/ή τεχνική πληροφορία υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των ΗΠΑ περί ελέγχου των εξαγωγών. Συμφωνείτε να μην εξάγετε ή επανεξάγετε το Λογισμικό, άμεσα ή έμμεσα, σε χώρες που υπόκεινται στους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ.

Όροι χρήσης για εκπτωτικούς κωδικούς

Οι εκπτωτικοί κωδικοί (“Κουπόνια”) μπορούν να ισχύουν σε προπληρωμένες κρατήσεις ξενοδοχείων, με εξαίρεση τις κρατήσεις σε μη συμμετέχοντα ξενοδοχεία, η λίστα των οποίων θα διατίθεται μαζί με κάθε Κουπόνι.

Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Τα Κουπόνια με έκπτωση σε συγκεκριμένο νόμισμα (π.χ. έκπτωση 10 ευρώ) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρατήσεις που πληρώνονται σε διαφορετικό νόμισμα.

Εάν η έκπτωση βασίζεται σε ποσοστό (π.χ. έκπτωση 10%), σε περίπτωση κράτησης πολλών δωματίων (δηλ. όταν μία κράτηση αφορά 2 ή περισσότερα δωμάτια) η έκπτωση ισχύει μόνο για την τιμή του πρώτου δωματίου που περιλαμβάνεται στο αίτημα κράτησης.

Για συγκεκριμένους περιορισμούς στη χρήση των Κουπονιών, ανατρέξτε στη σχετική ανακοίνωση για τα Κουπόνια.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο ενός Κουπονιού ανά κράτηση. Ισχύουν οι συνήθεις όροι και προϋποθέσεις κρατήσεων και όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε διαθεσιμότητα. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή η μεταβίβαση Κουπονιών.

Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται με τη χρήση Κουπονιών ισχύουν όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι χρεώσεις και οι επιπλέον χρεώσεις. Οι χρεώσεις αυτές πρέπει να πληρώνονται κατά την κράτηση ή απευθείας στο ξενοδοχείο και η πληρωμή είναι δική σας υποχρέωση. Τα Κουπόνια έχουν αξία μόνο όταν εξαργυρώνονται σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Τα Κουπόνια δεν μπορούν να επιστραφούν για μετρητά ή κάτι ισοδύναμο.

Τα Κουπόνια μίας χρήσης θα θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, μόλις πραγματοποιηθεί κράτηση και δεν θα επιστρέφονται ή αντικαθίστανται ούτε θα ισχύει επιστροφή χρημάτων αν ένα Κουπόνι εξαργυρωθεί μερικώς. Τα Κουπόνια πολλαπλών χρήσεων θα θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε Κουπονιού.

Αν οι ημερομηνίες διαμονής αλλάξουν, αφού χρησιμοποιήσετε το Κουπόνι, τότε το Κουπόνι δεν θα ισχύει για το αλλαγμένο πρόγραμμα ταξιδιού. Τα Κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κράτηση που αγοράστηκε παλαιότερα.

Τα Κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με το πρόγραμμα ταξιδιωτικών πρακτορείων obviousbook.com.

Η obviousbook.com διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων χρήσης ή της απόσυρσης Κουπονιών οποιαδήποτε στιγμή.

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Χρέωση Είσπραξης Φόρου

Η χρέωση του φόρου στις ξενοδοχειακές συναλλαγές Ειδικής Χρέωσης Μέσω Ίντερνετ της obviousbook.comκαλύπτει όλους τους φόρους που επιβάλλονται στις συναλλαγές (π.χ. πωλήσεις και χρήση, διαμονή, φόρος δωματίου, φόρος κατανάλωσης, φόρος προστιθέμενης αξίας, κλπ.) που καταβάλλει ηobviousbook.com στους πωλητές (π.χ. ξενοδοχεία, κλπ.) σχετικά με τους διακανονισμούς για το ταξίδι σας.

Η obviousbook.com δεν είναι ο πωλητής που εισπράττει και αποδίδει τον εν λόγω φόρο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Οι πωλητές τιμολογούν όλους τους ισχύοντες φόρους στην obviousbook.com και η obviousbook.com τους αποδίδει απευθείας στον πωλητή. Η obviousbook.com δεν είναι συμπωλητής που συνεργάζεται με τον πωλητή με τον οποίο πραγματοποιούμε κρατήσεις ή κλείνουμε τους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς για τους πελάτες μας.

Το φορολογικό καθεστώς και ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής διαφέρουν σημαντικά ανά τοποθεσία. Το πραγματικό κόστος φόρου που καταβάλλει το obviousbook.com στον πωλητή μπορεί να διαφέρει από τη χρέωση είσπραξης του φόρου, ανάλογα με τους συντελεστές, το φορολογικό καθεστώς, κλπ. που ισχύουν τη στιγμή που ο πελάτης κάνει χρήση του ξενοδοχείου, του οχήματος, κλπ.

Αμοιβή Υπηρεσιών

Αυτές οι αμοιβές καλύπτουν τα έξοδα που βαρύνουν την obviousbook.com κατά τη διεκπεραίωση της ταξιδιωτικής σας κράτησης.

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Σε ορισμένα ξενοδοχεία, ενδέχεται να σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε άμεσα την πληρωμή σας μέσω διαδικτύου ή να πληρώσετε αργότερα στο ίδιο το ξενοδοχείο. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε άμεσα την πληρωμή μέσω διαδικτύου, θα γίνει άμεσα χρέωση του ποσού στο νόμισμα της επιλογής σας.

Εάν επιλέξετε «πληρωμή αργότερα / πληρωμή στο κατάλυμα» και δεν εμφανιστείτε ή ακυρώσετε την κράτηση, το κατάλυμα μπορεί να επιβάλει τέλη μη εμφάνισης (no-show) ή ακύρωσης (οι λεπτομέρειες για οποιαδήποτε τέλη θα σας γνωστοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης). Σε αυτήν την περίπτωση, είτε το κατάλυμα είτε η obviousbook.com ή άλλο μέλος των εταιρειών obviousbook.com θα χρεώσει τα τέλη μη εμφάνισης (no-show) ή ακύρωσης στο τοπικό νόμισμα του καταλύματος. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε αργότερα στο ίδιο το ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο θα σας χρεώσει στο τοπικό νόμισμα που ισχύει στην επικράτεια του εν λόγω ξενοδοχείου κατά το χρονικό διάστημα διαμονής σας σε αυτό. Οι φορολογικοί συντελεστές και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να μεταβληθούν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ κράτησης και διαμονής. Θα παρέχετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας και ο προμηθευτής ή η obviousbook.com συχνά θα πρέπει να πιστοποιούν: (i) την εγκυρότητα της κάρτας πληρωμής (μέσω μιας χρέωσης ονομαστικής τιμής το ποσό της οποίας είτε επιστρέφεται μέσα σε λίγες ημέρες είτε αφαιρείται από το τελικό ποσό πληρωμής που θα λάβει ο προμηθευτής) και (ii) τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στην κάρτα πληρωμής (που θα επιβεβαιωθεί από την τράπεζα έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας). Η obviousbook.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει την κράτησή σας αν το πλήρες ποσό πληρωμής δεν ληφθεί εγκαίρως (Δείτε τους Κανόνες και Περιορισμούς Προμηθευτή).

Αναγνωρίζετε ότι η obviousbook.com διαπραγματεύεται εκ των προτέρων ορισμένες τιμές δωματίων με τα ξενοδοχεία-προμηθευτές, για να διευκολύνει το κλείσιμο κρατήσεων. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η obviousbook.com σάς παρέχει υπηρεσίες, για να διευκολύνει το κλείσιμο τέτοιων κρατήσεων με αντάλλαγμα (το “τέλος διευκόλυνσης”). Η τιμή δωματίου που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα είναι συνδυασμός της τιμής δωματίου, για την οποία έγινε διαπραγμάτευση εκ των προτέρων, για δωμάτια που κλείστηκαν εκ μέρους της obviousbook.com, και του τέλους διευκόλυνσης που κρατάει η obviousbook.com για τις υπηρεσίες της. Εξουσιοδοτείτε τη obviousbook.com να κλείνει κρατήσεις για τη συνολική τιμή κρατήσεων που περιλαμβάνει την τιμή δωματίου που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα, συν τέλη ανάκτησης φόρου, τέλη υπηρεσία και, όπου χρειάζεται, φόρους για τις υπηρεσίες της obviousbook.com. Συμφωνείτε ότι η πιστωτική κάρτα σας θα χρεώνεται από τηobviousbook.com για τη συνολική τιμή κρατήσεων. Με την υποβολή του αιτήματος κράτησής σας εξουσιοδοτείτε τη obviousbook.com, συμπεριλαμβανομένων και τωνTravelscape, LLC ή Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), να διευκολύνει τις κρατήσεις ξενοδοχείων εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης ρυθμίσεων για πληρωμή με τα ξενοδοχεία-προμηθευτές.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα παρέχεται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις προφανούς λάθους. Οι τιμές υπόκεινται κατά καιρούς σε αλλαγές, ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάζουν τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές. Παρά τις εντατικές προσπάθειες της obviousbook.comγια το αντίθετο, ορισμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μπορεί να έχουν τιμολογηθεί λανθασμένα. Η obviousbook.com ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ Ή ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. Ηobviousbook.com ουδόλως υποχρεούται να σας παράσχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε λανθασμένη (χαμηλότερη) τιμή, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε επιβεβαιώσει την κράτησή σας.

ΠΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ obviousbook.com

Οι ταξιδιώτες έχουν πολλές επιλογές στη obviousbook.com που θα τους βοηθήσουν να βρουν το τέλειο ξενοδοχείο. Οι ρυθμίσεις «ταξινόμησης» επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να κατατάσσουν τα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση τις προτιμήσεις τους, είτε με βάση την τιμή, το επιβεβαιωμένο σκορ σχολίων πελατών ή με βάση άλλα κριτήρια. Οι ρυθμίσεις «φίλτρου» επιτρέπουν επίσης στους ταξιδιώτες να συμπεριλαμβάνουν ή να αποκλείουν διάφορες επιλογές, ώστε να καλύπτουν τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες. Αν δεν επιλέξετε καμία επιλογή, η obviousbook.com θα προβάλλει διάφορες σχετικές επιλογές στα αποτελέσματα αναζήτησης, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω.

Στην προεπιλεγμένη κατάταξή μας στην κατηγορία «Τα πιο δημοφιλή», η σειρά ταξινόμησης αντανακλάει την καταλληλότητα των καταλυμάτων για τα κριτήρια αναζήτησής σας, καθώς θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα και εύκολα την προσφορά που είναι κατάλληλη για εσάς. Υπολογίζουμε την καταλληλότητα λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η τοποθεσία ενός καταλύματος, το σκορ σχολίων πελατών του, η δημοφιλία του καταλύματος (που υπολογίζεται από το πόσοι ταξιδιώτες στις ιστοσελίδες μας πραγματοποιούν κράτηση σε αυτό το κατάλυμα), η ποιότητα του περιεχομένου που παρέχεται από το κατάλυμα και η ανταγωνιστικότητα των τιμών και της διαθεσιμότητας του καταλύματος, όλα πάντα σε σύγκριση με άλλα καταλύματα που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης της επιλογής σας. Το τέλος που πληρώνει σε εμάς ένα κατάλυμα για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω των ιστοσελίδων μας αποτελεί επίσης έναν παράγοντα για τη σχετική κατάταξη των καταλυμάτων με παρόμοιες προσφορές, με βάση τους παράγοντες καταλληλότητας που περιγράφονται παραπάνω. Στις μη προεπιλεγμένες κατατάξεις μας (π.χ. με βάση την τιμή ή την αξιολόγηση με αστέρια) τα καταλύματα με παρόμοια αποτελέσματα θα ταξινομηθούν με βάση τους παραπάνω παράγοντες.

Επιπλέον, η obviousbook.com συνεχώς βελτιώνει τις υπηρεσίες μας, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους ταξιδιώτες. Έτσι, κάπου κάπου ενδέχεται να τεστάρουμε διαφορετικούς αλγόριθμους για την προεπιλεγμένη σειρά κατάταξης.

ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την κράτηση του καταλύματός σας είτε online στις Κρατήσεις σας, όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σαςobviousbook.com, στέλνοντας email στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας στη διεύθυνση obviousbookcom@gmail.com.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα πελάτη, τον τύπο κρεβατιού, τις προτιμήσεις σχετικά με το κάπνισμα, ειδικά αιτήματα, επιλογές προσβασιμότητας, τον τύπο δωματίου, τον αριθμό των πελατών και τις ημερομηνίες των ταξιδιών χωρίς να χρεωθείτε, από τη obviousbook.com. Οι προμηθευτές καταλυμάτων ενδέχεται να επιβάλουν άλλες αμοιβές σχετικά με αλλαγές ή/και ακυρώσεις. Οι χρεώσεις διαφέρουν ανάλογα με την κράτηση, επομένως ανατρέξτε στο email επιβεβαίωσης για λεπτομέρειες.

Συμφωνείτε να καταβάλετε το χρηματικό ποσό για οποιεσδήποτε ισχύουσες χρεώσεις ακύρωσης ή αλλαγής προμηθευτή. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ορισμένα ξενοδοχεία δεν επιτρέπουν αλλαγές ή ακυρώσεις κρατήσεων μετά την πραγματοποίησή τους, όπως υποδεικνύεται στους κανόνες και στους περιορισμούς για την ξενοδοχειακή κράτηση. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν αναφορικά με τις προπληρωμένες σας ξενοδοχειακές κρατήσεις.

Δεν έχετε αυτομάτως δικαίωμα για ακύρωση, εκτός αν τέτοια δικαιώματα παρέχονται από ξενοδοχεία σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς τους, για τα οποία ενημερώνεστε πριν την κράτηση. Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δεν μπορεί να τιμήσει την κράτησή σας, η obviousbook.comδεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έξοδα που προέκυψαν εξαιτίας της μεταφοράς κράτησης σε άλλο ξενοδοχείο.

Εάν δεν εμφανιστείτε για την πρώτη διανυκτέρευση της κράτησής σας, αλλά σκοπεύετε να κάνετε check-in για τις επόμενες διανυκτερεύσεις της κράτησης, πρέπει να επιβεβαιώσετε την κράτηση με τη obviousbook.com τουλάχιστον έως την αρχική ημερομηνία check-in, προκειμένου να αποτρέψετε την εξ ολοκλήρου ακύρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσετε τις αλλαγές στην κράτηση με τη obviousbook.com, ενδέχεται να ακυρωθεί εξ ολοκλήρου η κράτηση και η επιστροφή χρημάτων που δικαιούστε θα εξαρτάται αποκλειστικά από τους Κανόνες και Περιορισμούς του εκάστοτε ξενοδοχείου, όπως υποδεικνύεται κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης της κράτησης.

Η online πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ obviousbook.com™ REWARDS

Το obviousbook.com Rewards είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης της obviousbook.com (το “Πρόγραμμα”). Για κάθε διανυκτέρευση που κλείνετε και πραγματοποιείτε σε ένα κατάλυμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα συλλέγετε μία σφραγίδα («Σφραγίδα»). Όταν συλλέξετε 10 Σφραγίδες, σας δίνουμε 1 διανυκτέρευση επιβράβευσης, την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε («Διανυκτέρευση Επιβράβευσης»). Η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης δεν περιλαμβάνει φόρους και τέλη, τα οποία θα πρέπει να πληρώσετε κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας. Θα πρέπει επίσης να πληρώσετε τέλος εξαργύρωσης («Τέλος Εξαργύρωσης») κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας στην ιστοσελίδα μας για σταθερές/κινητές συσκευές. Δεν θα χρεωθείτε Τέλος Εξαργύρωσης κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές.

Όλες οι κρατήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ίντερνετ (online) ή μέσω της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές. Μπορείτε να συλλέξετε Σφραγίδες ή να εξαργυρώσετε Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης μόνο σε ένα κατάλυμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα obviousbook.com Rewards.

Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε είναι τουλάχιστον 18 χρονών, ο οποίος εγγράφεται στηobviousbook.com με μια έγκυρη διεύθυνση email και, κατόπιν, γίνεται μέλος του Προγράμματος. Εταιρείες, ενώσεις ή άλλες ομάδες δεν μπορούν να γίνουν μέλη. Οι υπάλληλοι της Expedia, Inc. δεν θα μπορούν να συλλέγουν Σφραγίδες ή να εξαργυρώνουν Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης αν πραγματοποιούν κράτηση μέσω του προγράμματος B.E.S.T. ή αν χρησιμοποιούν έκπτωση υπαλλήλων. Αν ένας υπάλληλος της Expedia, Inc. πραγματοποιήσει μια κράτηση χωρίς να χρησιμοποιήσει την έκπτωσή του, θα μπορέσει να συλλέξει Σφραγίδες και Διανυκτερεύσεις επιβράβευσης obviousbook.com Rewards.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

Θα συλλέγετε 1 Σφραγίδα για κάθε νύχτα που διαμένετε σε ένα κατάλυμα που συμμετέχει στο obviousbook.com Rewards. Συλλέξτε 10 Σφραγίδες και θα σας δώσουμε 1 Διανυκτέρευση Επιβράβευσης. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας obviousbook.com, όταν πραγματοποιείτε κράτηση online και μέσω της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές, ώστε να μπορούμε να προσθέτουμε τις Σφραγίδες που συλλέγετε στο λογαριασμό σας μετά τη διαμονή σας. Αν πραγματοποιείτε μια κράτηση σε εμάς μέσω τηλεφώνου, πρέπει να μας αναφέρετε τη διεύθυνση email του λογαριασμού σας, ώστε να ξέρουμε πού να προσθέσουμε τις Σφραγίδες. Μόνο τα μέλη του προγράμματος obviousbook.com Rewards συλλέγουν Σφραγίδες. Άλλοι επισκέπτες στην ίδια κράτηση δε συλλέγουν Σφραγίδες και εσείς δεν μπορείτε να συλλέξετε Σφραγίδες για καμία κράτηση ξενοδοχείου που πραγματοποιήθηκε πριν γίνετε μέλος του Προγράμματος.

Θα προσθέτουμε στο λογαριασμό σας όλες τις Σφραγίδες που συλλέγετε, μέσα σε 72 ώρες το πολύ από τη στιγμή της αναχώρησής σας από το κατάλυμα που συμμετέχει στο obviousbook.com Rewards. Αν συλλέξετε Σφραγίδες, αλλά αργότερα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ολοκληρώσατε τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο (“Άκυρη Σφραγίδα”), διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε αυτές τις Άκυρες Σφραγίδες από το λογαριασμό σας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν ακυρώνατε την κράτησή σας ή δεν πραγματοποιούσατε check-in στο ξενοδοχείο, κάτι που θα καθιστούσε τις Σφραγίδες άκυρες. Οι Άκυρες Σφραγίδες δεν υπολογίζονται στις 10 Σφραγίδες που πρέπει να εξαργυρώσετε σε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης.

Μπορείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας, για να δείτε πόσες Σφραγίδες έχετε συλλέξει οποιαδήποτε στιγμή. Απλώς συνδεθείτε στη obviousbook.com, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές ή καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο μας.

Εσείς είστε υπεύθυνοι, ώστε να διασφαλίζετε ότι όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού σας είναι σωστές. Αν πιστεύετε ότι δεν έχετε συλλέξει το σωστό αριθμό Σφραγίδων, θα το διερευνήσουμε εμείς για εσάς. Αν οποιαδήποτε κράτηση είναι άκυρη, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, θα την αφαιρέσουμε από το λογαριασμό σας.

Πέρα από τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα συλλέγετε Σφραγίδες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω μιας ιστοσελίδας συνεργάτη της obviousbook.com

2. Για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν γίνετε μέλος του Προγράμματος

3. Για κρατήσεις πακέτων, δηλ. για ξενοδοχείο + πτήση

4. Για ορισμένες κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση εκπτωτικού κουπονιού ή κώδικα – θα χρειαστεί να ελέγξετε τους όρους για καθένα από αυτά

5. Για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω Υπηρεσίες Κράτησης Ομαδικών Ταξιδιών

6. Για κρατήσεις που δεν σας κόστισαν τίποτα, δηλ. είναι δωρεάν

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Όταν συλλέγετε 10 Σφραγίδες, θα σας δίνουμε 1 Διανυκτέρευση Επιβράβευσης, την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε σε οποιοδήποτε κατάλυμα που συμμετέχει στο obviousbook.com Rewards. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας online και στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Η μέγιστη αξία της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας εξαρτάται από την αξία των 10 Σφραγίδων που συλλέξατε, με την προϋπόθεση να μην έχουν λήξει. Αυτή η αξία είναι ίση με τη μέση τιμή διανυκτέρευσης των Σφραγίδων που έχετε ήδη συλλέξει και δεν περιλαμβάνει φόρους και τέλη. Αν συλλέξατε μια Σφραγίδα σε ένα ξενοδοχείο με Μυστική Τιμή obviousbook.com (ορίζεται παρακάτω), αυτή η τιμή, και όχι η κανονική τιμή, θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού.

Εσείς πρέπει να πληρώσετε τους φόρους, τα τέλη, τα γεύματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας. Πρέπει, επίσης, να πληρώσετε το Τέλος Εξαργύρωσης κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας στην ιστοσελίδα μας για σταθερούς υπολογιστές ή για κινητές συσκευές. Δεν θα χρεωθείτε Τέλος Εξαργύρωσης, εάν εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές.

Αν χρησιμοποιήσατε διαφορετικά νομίσματα, όταν συλλέγατε τις 10 Σφραγίδες σας, η αξία της κάθε Σφραγίδας θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το νόμισμα της χώρας, στην οποία βρισκόσασταν, όταν εγγραφήκατε στο Πρόγραμμα.

Οι διαμονές με Διανυκτέρευση Επιβράβευσης υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για τις κρατήσεις. Δεν θα συλλέγετε μια Σφραγίδα, όταν εξαργυρώνετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας. Οι Σφραγίδες που έχετε συλλέξει δεν έχουν αξία σε μετρητά και δεν μπορείτε να εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας για μετρητά.

Αν εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας σε μια διανυκτέρευση που είναι φτηνότερη από τη μέγιστη αξία της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας, δεν θα εισπράξετε τη διαφορά σε μετρητά, μέσω πίστωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας σε μια διανυκτέρευση που είναι ακριβότερη σε σχέση με τη μέγιστη αξία της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσήςσας – εσείς απλώς πληρώνετε τη διαφορά.

Αν έχετε πάνω από 1 Διανυκτέρευση Επιβράβευσης προς εξαργύρωση, μπορείτε να επιλέξετε σε ποια κράτηση επιθυμείτε να την εφαρμόσετε. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης στην ίδια κράτηση, θα χρεωθείτε Τέλος Εξαργύρωσης για καθεμία Διανυκτέρευση Επιβράβευσης που εξαργυρώνετε. Δεν μπορείτε να συνδυάσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι, άλλο κουπόνι ή κωδικό, εκτός αν οι όροι για καθένα από αυτά ορίζουν ότι μπορείτε να το πράξετε. Αυτό σημαίνει ότι, όταν κλείνετε μια διανυκτέρευση και εξαργυρώνετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας, γενικά δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε επιπλέον έκπτωση για αυτή την κράτηση.

Αν εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας σε μια κράτηση για πάνω από 1 διανυκτέρευση, θα εφαρμόσουμε αυτόματα την αξία της στην πιο ακριβή διανυκτέρευση σε αυτή την κράτηση, ανάλογα με τη μέγιστη αξία της.

Οι διαμονές με Διανυκτέρευση Επιβράβευσης υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες πολιτικές ακύρωσης που μας αποστέλλονται από το κατάλυμα που συμμετέχει στοobviousbook.com Rewards. Σε περίπτωση που ακυρώσετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης για την οποία, αν είχατε πληρώσει για την κράτησηκαι την είχατε ακυρώσει, θα δικαιούσασταν πλήρη επιστροφή χρημάτων, θα σας επιστρέψουμε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσης στον λογαριασμό σας, μαζί με οποιοδήποτε Τέλος Εξαργύρωσης. Σε περίπτωση που ακυρώσετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης για την οποία, αν είχατε πληρώσει για την κράτηση και την είχατε ακυρώσει, θα δικαιούσασταν επιστροφή χρημάτων 1-99%, η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης δεν θα επιστραφεί στον λογαριασμό σας και οποιοδήποτε Τέλος Εξαργύρωσης ενδέχεται να σας επιστραφεί, ανάλογα με την πολιτική αλλαγών ή/και ακύρωσης του καταλύματος. Σε περίπτωση που ακυρώσετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης για την οποία, αν είχατε πληρώσει για την κράτηση και την είχατε ακυρώσει, δεν θα δικαιούσασταν επιστροφή χρημάτων, η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης δεν θα επιστραφεί στον λογαριασμό σας και οποιοδήποτε Τέλος Εξαργύρωσης δεν θα σας επιστραφεί.

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ημερομηνίες σε μια κράτηση, η οποία περιλαμβάνει τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσης που εξαργυρώσατε, θα πρέπει να ακυρώσετε την κράτηση, να περιμένετε να επιστραφεί στο λογαριασμό σας η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης και μετά να πραγματοποιήσετε ξανά κράτηση, ώστε να μπορέσετε να εφαρμόσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας στη νέα σας κράτηση.

Επίπεδα μελών του obviousbook.com Rewards

Το Πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα: obviousbook.com Rewards, obviousbook.com Rewards Silver και obviousbook.com RewardsGold. Εσείς θα ξεκινήσετε ως μέλος obviousbook.com Rewards. Όταν συλλέξετε 10-29 Σφραγίδες μέσα σε ένα έτος εγγραφής μέλους, θα μπορείτε να γίνετε μέλος obviousbook.com Rewards Silver. Όταν συλλέξετε 30 ή και περισσότερες Σφραγίδες μέσα σε ένα έτος εγγραφής μέλους, θα μπορείτε να γίνετε μέλοςobviousbook.com Rewards Gold. Το έτος εγγραφής μέλους ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία στην οποία δημιουργήσατε ένα λογαριασμό για πρώτη φορά, και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο.

Τα μέλη Silver και Gold μπορούν να καλούν μια τηλεφωνική γραμμή που υπάρχει ειδικά για αυτούς και που είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ώστε να πραγματοποιούν κρατήσεις ή να συζητούν για αυτές. Υπάρχουν επίσης άλλα οφέλη, όπως πρόσβαση σε πρόωρες προσφορές και αποκλειστικές προσφορές. Αυτά τα οφέλη θα είναι διαθέσιμα μέσα σε 2 εβδομάδες από τη στιγμή που θα γίνετε μέλος Silver ή Gold και θα ισχύουν για το υπόλοιπο του συγκεκριμένου έτους εγγραφής μέλους, καθώς και για ολόκληρο το επόμενο έτος εγγραφής μέλους. Αν δεν συλλέξετε αρκετές Σφραγίδες, ώστε να παραμείνετε μέλος Silver ή Gold, το επόμενο έτος εγγραφής μέλους θα κατεβάσουμε την ιδιότητα μέλους σας κατά ένα επίπεδο.

Αλλαγές και Λήξη

Οι Σφραγίδες σας δεν θα λήγουν, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε το λογαριασμό σας ενεργό τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συλλέγετε μία Σφραγίδα ή να εξαργυρώνετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης μέσα σε αυτό το διάστημα και, όταν το πράττετε, η ημερομηνία λήξης θα παρατείνεται για άλλους 12 μήνες. Αν δεν συλλέγετε Σφραγίδες ή δεν εξαργυρώνετε Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης μέσα σε μια περίοδο 12 μηνών, οι Σφραγίδες σας θα λήγουν και ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας. Αν συμβεί αυτό, θα χάσετε τις Σφραγίδες σας για πάντα. Να συνδέεστε στο λογαριασμό σας, για να ελέγχετε πότε πρόκειται να λήξουν οι Σφραγίδες σας.

Έχουμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη συλλογή Σφραγίδων, για τα διαφορετικά επίπεδα μελών, καθώς για και τις απαιτήσεις, για να γίνει κανείς μέλος σε κάθε επίπεδο ή για τις προϋποθέσεις για τα οφέλη κάθε επιπέδου. Επίσης, αυτό ισχύει και για τους κανόνες για την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας, για τη λίστα των καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα obviousbook.com Rewards και, τέλος, για τη μέγιστη αξία μιας Διανυκτέρευσης Επιβράβευσης. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αυτές τις αλλαγές μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας μας obviousbook.com, γι’ αυτό να ελέγχετε το λογαριασμό σας τακτικά.

Το ίδιο το πρόγραμμα obviousbook.com Rewards δεν έχει ημερομηνία λήξης και θα το συνεχίσουμε ώσπου να το καταργήσουμε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Αν όντως καταργήσουμε το Πρόγραμμα, θα έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της κατάργησής του, ώστε να εξαργυρώσετε τυχόν Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης στο λογαριασμό σας. Μετά από αυτή την ημερομηνία, θα χάσετε τις Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσής σας και δεν θα αποζημιωθείτε.

Εφόσον συνεχίζετε να συλλέγετε Σφραγίδες και να εξαργυρώνετε Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης με το πρόγραμμα obviousbook.com Rewards, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε και με τις αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εσείς είστε υπεύθυνοι, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε. Οι πιο πρόσφατοι όροι και προϋποθέσεις θα είναι πάντα διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα μας.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του obviousbook.com Rewards

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διακόψουμε την ιδιότητα μέλους σας αν προβείτε σε μια δόλια ενέργεια (απάτη) ή αν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επιβράβευσής μας με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις μας ή με οποιονδήποτε ομοσπονδιακό νόμο ή νόμο του κράτους, καθώς και με κρατικούς ή ομοσπονδιακούς κανονισμούς, διατάξεις ή διατάγματα. Αν διακόψουμε την ιδιότητα μέλους σας, ενδέχεται να χάσετε τις Σφραγίδες που έχετε συλλέξει, καθώς και τα οφέλη σας. Επίσης, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες διοικητικές και/ή νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, αν χρειαστεί, και της ποινικής δίωξης.

Ενόσω είστε εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα obviousbook.com Rewards, ενδέχεται να σας ενημερώνουμε μέσω email για τυχόν αλλαγές στο λογαριασμό σας ή για τυχόν συναλλαγές. Ακόμα, έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε πίσω τις Σφραγίδες σας οποιαδήποτε στιγμή. Δεν επιτρέπεται να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε τις Σφραγίδες σας ή να τις συνδυάσετε με τις Σφραγίδες ενός άλλου μέλους. Οι Σφραγίδες και οι Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλον αν το μέλος αποβιώσει, αν προκύψει ζήτημα οικογενειακών/προσωπικών σχέσεων ή όπου αλλού δεν το επιτρέπει ο νόμος. Συμφωνείτε ότι όλες οι διαφωνίες, διεκδικήσεις και βάσεις αγωγής όπως αυτή θα επιλυθούν ξεχωριστά, αποκλειστικά από το κατάλληλο ελληνικό δικαστήριο.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, αυτά θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα δεν ισχύει, όπου απαγορεύεται από το νόμο. Η αδυναμία μας να εφαρμόσουμε την όποια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν συνιστά παραίτηση από αυτή ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη. Η απόφασή μας σχετικά με όλες τις απορίες ή τις διαφορές για αυτό το Πρόγραμμα είναι τελεσίδικη.

Αποκλειστικές προσφορές για μέλη Gold και Silver του obviousbook.com Rewards

Τα μέλη Silver και Gold του obviousbook.com Rewards δικαιούνται παροχές σε επιλεγμένα καταλύματα. Το δικαίωμα χρήσης των παροχών εξαρτάται από την κατηγορία μέλους στο obviousbook.com Rewards κατά τη στιγμή της κράτησης και οι παροχές που προσφέρονται θα είναι εκείνες που εμφανίζονται στην καταχώριση του καταλύματος κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι παροχές μπορεί να ποικίλλουν ανά κατάλυμα, τύπο δωματίου, διαθεσιμότητα και ημερομηνίες ταξιδιού και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να απαιτείται ελάχιστη διάρκεια διαμονής.

Καταλύματα VIP Access

Τα μέλη Silver και Gold του obviousbook.com Rewards δικαιούνται αποκλειστικές παροχές σε καταλύματα VIP Access. Το δικαίωμα χρήσης των παροχών εξαρτάται από την κατηγορία μέλους στο obviousbook.com Rewards κατά τη στιγμή της κράτησης και οι παροχές που προσφέρονται θα είναι εκείνες που εμφανίζονται στην καταχώριση του καταλύματος κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι παροχές μπορεί να ποικίλλουν ανά κατάλυμα και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Τα καταλύματα που συμμετέχουν στο δίκτυο καταλυμάτων VIP Access και προσφέρουν πλεονεκτήματα ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι παροχές προορίζονται για τον κύριο κάτοχο του λογαριασμού και θα επεκτείνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του καταλύματος και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μόνο σε επιπρόσθετους ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση μέσω του λογαριασμού του Silver και Gold μέλους. Στα μέλη Silver και Gold διασφαλίζεται δωρεάν WiFi στα καταλύματα VIP Access. Αυτό ισχύει για το απλό WiFi. Το Premium WiFi ενδέχεται να διατίθεται με επιπλέον χρέωση. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Τα μέλη Gold μπορεί να δικαιούνται να λάβουν αναβαθμίσεις κατά το check-in στα καταλύματα VIP Access που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το δικαίωμα αναβάθμισης του δωματίου εξαρτάται από την κατηγορία μέλους στο obviousbook.com Rewards κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι αναβαθμίσεις στο κατάλυμα VIP Access προορίζονται για τον κύριο κάτοχο του λογαριασμού και θα επεκτείνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του καταλύματος και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μόνο σε επιπρόσθετα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση μέσω του λογαριασμού του Gold μέλους. Οι αναβαθμίσεις δωματίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν δωρεάν αναβαθμίσεις σε κατηγορία δωματίου μεγαλύτερης αξίας ή ανώτερης ποιότητας. Αντί για αναβάθμιση δωματίου, μπορεί να δοθεί στους ταξιδιώτες δωμάτιο σε όροφο της προτίμησής τους ή δωμάτιο στην τοποθεσία της προτίμησής τους, όπως μακριά από τα ασανσέρ ή τη μηχανή πάγου. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κράτηση για αναβάθμιση δωματίου.

Τα μέλη Gold μπορούν να πραγματοποιήσουν check-in νωρίς και check-out αργά στα καταλύματα VIP Access που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το δικαίωμα πραγματοποίησης check-in νωρίς και check-out αργά εξαρτάται από την κατηγορία μέλους στο obviousbook.com Rewards κατά τη στιγμή της κράτησης. Το check-in νωρίς και το check-out αργά προορίζονται για τον κύριο κάτοχο του λογαριασμού και θα επεκτείνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του καταλύματος και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μόνο σε επιπρόσθετους ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση μέσω του λογαριασμού του Gold μέλους.

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι Μυστικές Τιμές obviousbook.com (“Μυστικές Τιμές”) είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους πελάτες:

· μέλη του προγράμματος obviousbook.com Rewards,

· χρήστες που ξεκλειδώνουν Μυστικές Τιμές στην ιστοσελίδα που έχουν εγγραφεί να λαμβάνουν email από τη obviousbook.com και

· χρήστες της Εφαρμογής για Κινητές συσκευές (όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις παρακάτω).

Μέλη obviousbook.com Rewards – Αν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας obviousbook.com, όταν βρίσκεστε στην ιστοσελίδα, θα σας εμφανίζονται αυτόματα Μυστικές Τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, όπου εμφανίζεται το διαφημιστικό πλαίσιο “Η Μυστική Τιμή σας”.

Εγγεγραμμένοι χρήστες email – Αν βρίσκεστε στην ιστοσελίδα και δεν είστε συνδεδεμένοι ως μέλος τουobviousbook.com Rewards, και πάλι θα μπορείτε να ξεκλειδώνετε Μυστικές Τιμές αν εγγραφείτε να λαμβάνετε email από τη obviousbook.com. Κάντε κλικ στο “Ξεκλείδωμα τώρα”, όπου αναφέρονται οι Μυστικές Τιμές στα αποτελέσματα αναζήτησής σας ξενοδοχείων και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας, για να το κάνετε αυτό. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα προβάλλουν τότε Μυστικές Τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, όπου εμφανίζεται το διαφημιστικό πλαίσιο “Η Μυστική Τιμή σας”. Αν έχετε εγγραφεί προηγουμένως μέσω email, ενδέχεται να σας θυμόμαστε και αυτό εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς και από το χρόνο που παρήλθε από τη στιγμή της εγγραφής σας. Σε αυτή την περίπτωση, οι Μυστικές Τιμές θα εμφανίζονται ήδη. Αν παρέχετε τη διεύθυνση email σας, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε καταπληκτικές προσφορές και ειδοποιήσεις προσφορών μέσω email, αν και μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “Κατάργηση εγγραφής” σε ένα από τα email μας. Αν καταργήσετε την εγγραφή σας, δε θα έχετε πλέον πρόσβαση στις Μυστικές Τιμές μέσω αυτής της μεθόδου, εκτός αν ξαναεγγραφείτε.

Χρήστες εφαρμογών για κινητές συσκευές – Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για Κινητές συσκευές, θα σας προβάλλονται αυτόματα Μυστικές Τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, όπου εμφανίζεται το διαφημιστικό πλαίσιο “Η Μυστική Τιμή σας”. Ένας χρήστης μιας Εφαρμογής για Κινητές συσκευές δε να μπορεί να δεί τις Μυστικές Τιμές, όταν η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα γίνεται από άλλες πλατφόρμες, εκτός αν είναι συνδεδεμένος ως μέλος τουobviousbook.com Rewards ή αν έχει εγγραφεί στη obviousbook.com μέσω email.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τις Μυστικές Τιμές

Οι Μυστικές Τιμές είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και για συγκεκριμένες ημερομηνίες μόνο. Οι Μυστικές Τιμές θα προβάλλονται μόνο, όταν είναι σχετικές με την αναζήτηση ξενοδοχείων σας.

Όταν προβάλλεται μια Μυστική Τιμή δίπλα σε μια τιμή που έχει διαγραφεί (π.χ. “£150 £100”), η τιμή που έχει διαγραφεί είναι η κανονική τιμή για αυτό το ξενοδοχείο στη obviousbook.com πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.

Η ενότητα “Τιμές” αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα ισχύει επίσης και για τις Μυστικές Τιμές. Οι Μυστικές Τιμές υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάζουν τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Εγγύηση τιμής – Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή για το ίδιο ξενοδοχείο στη obviousbook.com ή σε άλλη ιστοσελίδα έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας, θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά των χρημάτων. Οι κρατήσεις πακέτου δεν δικαιούνται αυτή την εγγύηση και ισχύουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται παρακάτω.

Υποβολή αξίωσης –

Για κρατήσεις όπου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων: Η obviousbook.com θα σας αποζημιώσει, εκδίδοντας ένα κουπόνι με αξία ίση με τη διαφορά της τιμής. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μελλοντική κράτηση στην ιστοσελίδα της obviousbook.com. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να υποβάλετε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας την online φόρμα “Εγγύηση τιμής” έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας. Το δωμάτιο με τη χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι διαθέσιμο για κράτηση τη στιγμή που επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ορίζεται από τους αντιπροσώπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Για κρατήσεις όπου γίνεται επιστροφή χρημάτων:

a) Όταν η φτηνότερη τιμή υπάρχει στη obviousbook.com: Μπορείτε είτε να καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών έως τις 23.59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας είτε να ακυρώσετε την υπάρχουσα κράτησή σας online στην ενότητα “Οι κρατήσεις σας”, όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας obviousbook.com και κλείνετε ξανά online τη χαμηλότερη τιμή. Αν μας καλέσετε, το δωμάτιο με τη χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι διαθέσιμο για κράτηση τη στιγμή που επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ορίζεται από τους αντιπροσώπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Κατά το αίτημά σας, ο αντιπρόσωποι του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών θα ξανακλείσει το δωμάτιο που βρήκατε με τη χαμηλότερη τιμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που θα του δώσετε στο τηλέφωνο. Η αρχική κράτησή σας θα ακυρωθεί από τον αντιπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας και θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την τιμή που είχατε πληρώσει αρχικά. Η επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων θα γίνει άμεσα από τη obviousbook.com, ωστόσο, η τράπεζά σας ενδεχομένως να χρειαστεί έως και 30 ημέρες, για να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.

b) Όταν η φτηνότερη τιμή υπάρχει σε ιστοσελίδα ανταγωνιστή: Η obviousbook.com θα επιστρέψει τη διαφορά στην τιμή. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να υποβάλετε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας την online φόρμα “Εγγύηση τιμής” έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας. Το δωμάτιο με τη χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι διαθέσιμο για κράτηση τη στιγμή που επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ορίζεται από τους αντιπροσώπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Η επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων θα γίνει από τη obviousbook.com, αφού έχει επιβεβαιωθεί το αίτημά σας, ωστόσο, η τράπεζά σας ενδεχομένως να χρειαστεί έως και 30 ημέρες, για να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.

Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με ίδιο δρομολόγιο – Η Εγγύηση Τιμής διατίθεται μόνο σε περιπτώσεις πλήρους αντιστοιχίας του δρομολογίου, περιλαμβανομένου του καταλύματος, του τύπου δωματίου, της ισχύουσας πολιτικής για περιπτώσεις ακύρωσης και των ημερομηνιών ταξιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στην κράτηση που έγινε μέσω της obviousbook.com. Επιπλέον, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με μεμονωμένη κράτηση για το ίδιο ξενοδοχείο μέσω άλλης ιστοσελίδας. Με άλλα λόγια για τα καταλύματα, για τα οποία έγινε κράτηση σε άλλη ιστοσελίδα ως μέρος πακέτου, δεν θα ισχύει η Εγγύηση τιμής. Η Εγγύηση τιμής ισχύει για το κόστος του ταξιδιού για το οποίο έχει γίνει κράτηση, όπως αυτό εμφανίζεται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών που εισπράξαμε κατά τη χρονική στιγμή πραγματοποίησης της κράτησης. Η εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν φόρους ή τέλη που καταβάλατε σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως τους φόρους και τα τέλη που δύναται να εισπράξει το ξενοδοχείο απευθείας από εσάς κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο. Δεν παρέχεται εγγύηση τιμής για κρατήσεις που έχουν γίνει από ιστοσελίδες όπου τα στοιχεία του ξενοδοχείου ή άλλα στοιχεία κράτησης δεν γνωστοποιούνται παρά μόνο μετά την αγορά. Πρέπει να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται για τη χαμηλότερη τιμή (εάν υπάρχει), περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προϋποθέσεων τόπου διαμονής, περιοχής και ηλικίας.

Η σύγκριση πρέπει να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό – Η Εγγύηση Τιμής ισχύει μόνο για τιμές που και διαφημίζονται και είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Ισχύει επίσης για τις Μυστικές Τιμές μας. Η Εγγύηση Τιμής δεν ισχύει για τιμές που προσφέρονται σε ιστοσελίδες προγραμμάτων μελών ανταγωνιστών, για εταιρικές εκπτώσεις ή τιμές, ομαδικές τιμές, τιμές τσάρτερ, προγράμματα επιβράβευσης και κινήτρων, τιμές για συναντήσεις και συνέδρια, τιμές από συνεργασία εταιρειών ή αεροπορικών γραμμών, τιμές που προκύπτουν από δημοπρασίες ή παρόμοια διαδικασία και τιμές που διατίθενται μόνο με τη χρήση κουπονιού ή άλλης προσφοράς που δεν παρέχεται στο ευρύ κοινό. Η χαμηλότερη τιμή δεν μπορεί να προέρχεται από ιστότοπο τον οποίο καλείτε τηλεφωνικά για να πάρετε την τιμή ή από email που έχετε λάβει.

Επιβεβαίωση αξίωσης – Όλα τα αιτήματα πρέπει να επιβεβαιωθούν από το obviousbook.com. Δεν αποδεχόμαστε στιγμιότυπα οθόνης ή άλλα στοιχεία που υποτίθεται ότι αποδεικνύουν μια χαμηλότερη τιμή και τα οποία δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε οι ίδιοι. Επίσης, δεν θα επιβεβαιώσουμε κανένα αίτημα που θεωρούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι αποτελεί σφάλμα εκτύπωσης ή άλλου είδους ή ότι έχει γίνει με στόχο την εξαπάτηση ή κακή τη πίστη.

Επιστροφές χρημάτων για αιτήματα που επιβεβαιώνονται (μόνο για κρατήσεις όπου επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων) – Για τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων που επιβεβαιώνονται, θα γίνεται πίστωση στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση. Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει το αντίτιμο διαμονής στο ξενοδοχείο κατά τη χρονική στιγμή της κράτησης, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας μόλις επιβεβαιωθεί το αίτημά σας. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να εξοφλήσετε το αντίτιμο αργότερα στο ξενοδοχείο, θα καταβάλετε το αντίτιμο της αρχικής τιμής στο ξενοδοχείο κατά την άφιξή σας και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας αφού έχετε πρώτα ολοκληρώσει τη διαμονή σας.

Σημείωση: Μπορεί να μεσολαβήσουν έως και 30 ημέρες ή μέχρι την επόμενη έκδοση λογαριασμού για να εμφανιστεί η πίστωση στο λογαριασμό σας.

Κουπόνια (μόνο για κρατήσεις για τις οποίες δεν επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων) – Τα κουπόνια θα αποσταλούν σε εσάς μέσω email αμέσως μετά την πραγματοποίηση και την επιβεβαίωση από τη obviousbook.com του αιτήματός σας. Θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις κουπονιών (δείτε παραπάνω στην ενότητα “Όροι χρήσης για εκπτωτικούς κωδικούς”).

Αλλαγές – Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Εγγύηση τιμής ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητά της, κατά την απόλυτη ευχέρειά μας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ αιτιολογίας, και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη δική σας. Οι όροι που ισχύουν κατά το χρόνο της αξίωσής σας θα καθορίσουν το δικαίωμά σας σύμφωνα με την εγγύηση τιμής. Η αποτυχία εφαρμογής, εκ μέρους μας, οποιασδήποτε διάταξης των όρων και των προϋποθέσεων δεν αποτελεί παραίτηση από αυτήν τη διάταξη.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Παρόλο που τα περισσότερα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς πρόβλημα, τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς μπορεί να περιλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους σε σύγκριση με άλλα. Η obviousbook.com συνιστά στους επιβάτες να μελετήσουν τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και συστάσεις που εκδίδει το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, Η obviousbook.com ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ obviousbook.com ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης Εφαρμογής”), που διέπουν τη χρήση της εφαρμογής μας με ονομασία “obviousbook.com για κινητά” (η “Εφαρμογή”) από το κινητό σας τηλέφωνο, το smartphone σας ή άλλη φορητή συσκευή. Επιλέγοντας το κουμπί “Συμφωνώ” ενώ χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από:

1. τους όρους και προϋποθέσεις

2. τους Όρους Χρήσης αυτής της εφαρμογής και

3. την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας

από κοινού καλούμενα παρακάτω “οι Πολιτικές μας”. Αν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις Πολιτικές μας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή και πρέπει να επιλέξετε το κουμπί “Διαφωνώ” και να αφαιρέσετε την Εφαρμογή από τη συσκευή σας.

Κατόπιν της συμφωνίας σας με τις Πολιτικές μας, σας παραχωρούμε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για τη λήψη, εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής και την πρόσβαση στο διαθέσιμο περιεχόμενο και τις πληροφορίες εντός αυτής (“το Περιεχόμενο”) (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τιμές και διαθεσιμότητα ταξιδιωτικών υπηρεσιών), σύμφωνα με τους όρους των Πολιτικών μας.

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και διέπουν

1. την χρήση από εσάς αυτού του ιστοτόπου,

2. το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών, του λογισμικού, των κουπονιών και των προγραμμάτων ανταμοιβών που είναι διαθέσιμα σε εσάς μέσω του ιστοτόπου μας,

3. τη νομική μας σχέση (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη μας προς εσάς) και

4. τα δικαιώματα που διαθέτουμε

θα ισχύουν εξ’ ίσου και πλήρως και θα διέπουν τη βάση επί της οποίας η obviousbook.com παρέχει την Εφαρμογή και το Περιεχόμενο για χρήση από εσάς. Όλες οι αναφορές στον “ιστότοπο” στους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις θα θεωρείται ότι περιλαμβάνουν αναφορές στην Εφαρμογή ή/και το Περιεχόμενο και θα ισχύουν στη χρήση της Εφαρμογής ή/και του Περιεχομένου, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Όλες οι αναφορές στο “συμφωνητικό” ή στους “όρους και προϋποθέσεις” θα θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνουν αναφορές στους παρόντες Όρους Χρήσης Εφαρμογής, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα.

Η παρούσα Εφαρμογή διατίθεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση

Ως όρος της χρήσης της Εφαρμογής και του Περιεχομένου, δηλώνετε ότι δεν θα

χρησιμοποιήσετε την παρούσα Εφαρμογή και το Περιεχόμενο για οποιοδήποτε σκοπό κρίνεται παράνομος ή απαγορεύεται σύμφωνα με τις Πολιτικές μας.

Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο για να λειτουργεί σωστά η Εφαρμογή. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου η συσκευή σας να έχει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο καθώς και για όλα τα ποσά που ενδέχεται να χρεώσει ο παροχέας της υπηρεσίας σας σχετικά με τη λήψη και αποστολή δεδομένων από την Εφαρμογή (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων χρεώσης περιαγωγής δεδομένων). Λάβετε υπόψη ότι η Εφαρμογή μεταφέρει μια μικρή ποσότητα δεδομένων στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της, βλ. Παράγραφο 3 παρακάτω (“Πληροφορίες για εσάς και τη χρήση της Εφαρμογής”) για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτός αν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή επιτρέπεται από οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία, δεσμεύεστε ότι:

1. δεν θα αντιγράψετε την Εφαρμογή ή το Περιεχόμενο παρά μόνο όταν η εν λόγω αντιγραφή αφορά τη συνήθη χρήση της Εφαρμογής,

2. δεν θα ενοικιάσετε, μισθώσετε, υπο-αδειοδοτήσετε, δανείσετε, μεταφράσετε, συγχωνεύσετε, προσαρμόσετε, αλλάξετε ή τροποποιήσετε την Εφαρμογή ή το Περιεχόμενο,

3. δεν θα κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου, ούτε θα επιτρέψετε τον συνδυασμό ή την ενσωμάτωση της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου με ή σε άλλα προγράμματα,

4. δεν θα αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, προχωρήσετε σε αντίστροφη μηχανίκευση ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα βασισμένα στο σύνολό τους ή εν μέρει στην Εφαρμογή ή το Περιεχόμενο ούτε θα αποπειραθείτε να προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες, εκτός του βαθμού που αυτές δεν μπορούν να απαγορευθούν από τον νόμο και

5. δεν θα παρέχετε ή κάνετε άλλως διαθέσιμα την Εφαρμογή ή το Περιεχόμενο εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων καταγραφές προγράμματος, αντικειμένων και πηγαίου προγράμματος, κώδικα αντικειμένων και πηγαίου κώδικα) σε οποιαδήποτε μορφή σε τρίτους.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τίτλοι ιδιοκτησίας και συμφέροντα στην Εφαρμογή και το Περιεχόμενο ανήκουν είτε στηνobviousbook.com είτε στους προμηθευτές και παροχείς μας. Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από νόμους και συνθήκες διεθνώς. Με την επιφύλαξη όλων των παραπάνω δικαιωμάτων.

Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε δικαιώματα στην Εφαρμογή και το Περιεχόμενο, πέραν του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης τους σύμφωνα με τις Πολιτικές μας.

Αναγνωρίζετε ότι η Εφαρμογή και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα ή/και οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξάγετε και δεν θα επανεξάγετε την Εφαρμογή, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε χώρες, που υπόκεινται στους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επεξεργασία των πληροφοριών σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας αυτή την Εφαρμογή για κινητές συσκευές, δηλώνετε ότι συναινείτε σε αυτή την επεξεργασία, γι’ αυτό διαβάστε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας προσεκτικά.

Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, η Εφαρμογή συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι:

1. τον τρόπο που τη χρησιμοποιείτε,

2. το Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση,

3. τεχνικά σφάλματα ή προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην Εφαρμογή κατά τη χρήση της.

Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και συναινείτε με την αυτόματη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα “εύρεση ξενοδοχείων κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας” στην Εφαρμογή, χρησιμοποιούμε διαθέσιμα στοιχεία γεωγραφικής τοποθεσίας από τη συσκευή σας με χρήση GPS ή δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας για να εντοπίσουμε ξενοδοχεία κοντά στην τοποθεσία σας. Παρόλο που αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μας αποκαλύψουν την ακριβή ή κατά προσέγγιση τοποθεσία σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να εντοπίσουμε ξενοδοχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. μας. Δεν συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας παρά μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία “εύρεση ξενοδοχείων κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας” μέσω της Εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα “εύρεση ξενοδοχείων κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας” αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και συναινείτε με τη χρήση των προαναφερόμενων δεδομένων τοποθεσίας από το obviousbook.com για την παροχή Περιεχομένου και υπηρεσιών που αφορούν την τοποθεσία σας, μέσω της Εφαρμογής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δεδομένων τοποθεσίας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μεταβαίνοντας στο μενού ρυθμίσεων.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η obviousbook.com δύναται να καταγγείλει άμεσα τους παρόντες Όρους Χρήσης με γραπτή ειδοποίηση σε εσάς εάν:

1. Διαπράξετε ουσιώδη ή επίμονη αθέτηση των Όρων Χρήσης ή

2. η obviousbook.com, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αποφασίσει να αποσύρει την Εφαρμογή εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.

Κατόπιν της καταγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο:

1. όλα τα δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί στην Εφαρμογή ή το Περιεχόμενο στα πλαίσια των παρόντων Όρων Χρήσης παύουν να ισχύουν,

2. πρέπει να παύσετε κάθε χρήση της Εφαρμογής και του Περιεχομένου και

3. πρέπει να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε την Εφαρμογή από τη συσκευή σας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί για εσάς και εμάς και τους αντίστοιχους διαδόχους και εντολοδόχους μας. Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε άλλως τους παρόντες Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή σας προκύπτουν εξ αυτών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δικαιούμαστε να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε υπεργολαβικά ή διαθέσουμε άλλως τους παρόντες Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή μας προκύπτει εξ αυτών, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση που αδυνατούμε, ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιβάλλουμε για την αυστηρή τήρηση οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών σας στα πλαίσια των παρόντων Όρων Χρήσης ή αδυνατούμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις αποκαταστάσεις που δικαιούμαστε στα πλαίσια των παρόντων, η αδυναμία αυτή δεν συνιστά αποποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων και αποκαταστάσεων και δεν σας απαλλάσσει από την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. Αποποίηση οποιασδήποτε παράβασης από εμάς δεν συνιστά αποποίηση και κάθε επακόλουθης παράβασης. Καμία αποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης από εμάς δεν ισχύει εκτός αν αναφέρεται ρητά ως αποποίηση και σας κοινοποιείται εγγράφως.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ APPLE

Αν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή σε συσκευή Apple (π.χ. iPhone, iPod, iPad) τότε επιπροσθέτως των παραπάνω Όρων Χρήσης, συμφωνείτε και ως προς τα κάτωθι:

1. αναγνωρίζετε ότι οι Όροι Χρήσης ισχύουν μεταξύ ημών και υμών μόνο και όχι με την Apple Inc. Της One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. (“Apple”),

2. η άδεια που σας παραχωρείται για χρήση της Εφαρμογής περιορίζεται σε μη μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση της Εφαρμογής σε προϊόν με φορητό λειτουργικό σύστημα (iOS) Apple που διαθέτετε ή ελέγχετε,

3. αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης αναφορικά με την Εφαρμογή,

4. σε περίπτωση αδυναμίας της Εφαρμογής να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Apple και η Apple θα επιστρέψει την τιμή αγοράς (εάν υπάρχει) για την Εφαρμογή σε εσάς και, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει ουδεμία άλλη υποχρέωση εγγύησης αναφορικά με την Εφαρμογή,

5. αναγνωρίζετε ότι εμείς και όχι η Apple είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή απαντήσεων σε οποιαδήποτε δική σας αξίωση ή αξίωση τρίτων αναφορικά με την Εφαρμογή,

6. αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση αξιώσεων τρίτων κατά τις οποίες η Εφαρμογή ή η κατοχή και χρήση της Εφαρμογής από εσάς καταπατούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω τρίτων, η Apple δεν φέρει ευθύνη για την διερεύνηση, υπεράσπιση, διακανονισμό και επίλυση οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης καταπάτησης πνευματικής ιδιοκτησίας,

7. δεσμεύεστε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ή έχει καθοριστεί από την ίδια ως χώρα “υποστήριξης τρομοκρατών” και δεν περιλαμβάνεστε σε κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων μελών της Κυβέρνησης των ΗΠΑ και

8. αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές αυτής, αποτελούν τρίτους δικαιούχους των Όρων Χρήσης και ότι με την αποδοχή από εσάς των παρόντων Όρων Χρήσης, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι το έχει αποδεχθεί) να εφαρμόσει τους Όρους Χρήσης εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος αυτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η obviousbook.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επισημάνσεις υπό τις οποίες προσφέρεται αυτή η τοποθεσία Web κι εσείς συμφωνείτε ότι δέχεστε και δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επισημάνσεις που ισχύουν τη στιγμή που χρησιμοποιείτε αυτή την τοποθεσία Web και τις διευκολύνσεις που σας παρέχει.

ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας. Συμφωνείτε δια του παρόντος ότι για κάθε διαφωνία που θα προκύψει από ή σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, την αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα δικαστήρια της Ελλάδας. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται σε δικαιοδοσίες που δεν προσδίδουν ισχύ σε όλες τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, όπως, ενδεικτικά, σε αυτή την παράγραφο.

Συμφωνείτε ότι το παρόν συμφωνητικό ή η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web δεν δημιουργεί καμία κοινοπραξία, συνεργασία, εργασιακή σχέση ή σχέση πρακτόρευσης ανάμεσα σ’ εσάς και τηνobviousbook.com.

Η εκπλήρωση του παρόντος συμφωνητικού από την obviousbook.com υπόκειται στους ισχύοντες νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα που περιέχεται στο παρόν συμφωνητικό δεν θίγει το δικαίωμα τηςobviousbook.com να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επιβολής του νόμου ή με τις απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web από εσάς ή των πληροφοριών που παρέχει ή συγκεντρώνει η obviousbook.com για κάθε τέτοια χρήση.

Εάν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος συμφωνητικού κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως, ενδεικτικά, η ρήτρα αποποίησης ευθυνών και οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εφαρμοστέα διάταξη που προσεγγίζει κατά το μέγιστο το σκοπό της αρχικής διάταξης και το συμφωνητικό θα εξακολουθεί να ισχύει.

Το παρόν Συμφωνητικό (και κάθε άλλος όρος και προϋπόθεση που αναφέρονται εδώ) αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σ’ εσάς και την obviousbook.comαναφορικά με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web και υπερισχύει κάθε προηγούμενης ή παράλληλης συνεννόησης και πρότασης, ηλεκτρονικής, προφορικής ή γραπτής, ανάμεσα στον πελάτη και την obviousbook.com αναφορικά με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web. Μια έντυπη έκδοση του παρόντος συμφωνητικού και κάθε επισήμανσης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή στις δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με το παρόν συμφωνητικό, στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες συνθήκες που άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία δημιουργούνται αρχικά και φυλάσσονται σε έντυπη μορφή.

Τυχόν πλασματικά ονόματα εταιρειών, προϊόντων, ατόμων, χαρακτήρων και/ή δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν δεν θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν πραγματικό πρόσωπο, εταιρεία, προϊόν ή συμβάν.

Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ obviousbook.com

Η τοποθεσία Web της obviousbook.com παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους πελάτες να καθορίσουν τη διαθεσιμότητα ταξιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών και να κάνουν νόμιμες κρατήσεις ή να διεκπεραιώσουν με άλλο τρόπο εργασίες με προμηθευτές και για κανέναν άλλο σκοπό. Εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε το νόμιμο δικαίωμα να συνάψετε τη συμφωνία αυτή και να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση αυτής της τοποθεσίας Web (καθώς και για τη χρήση του λογαριασμού σας από άλλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ανηλίκων που ζουν μαζί σας). Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση αυτής της τοποθεσίας Web από ανηλίκους με το όνομα ή το λογαριασμό σας. Εγγυάστε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή μέλη του σπιτιού σας κατά τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web είναι αληθινές και ακριβείς. Απαγορεύεται, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε κερδοσκοπική, ψευδής ή δόλια κράτηση ή οποιαδήποτε κράτηση με πρόβλεψη αξίωσης. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες κρατήσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε αυτή την τοποθεσία Web μόνο για να πραγματοποιήσετε νόμιμες κρατήσεις ή αγορές για εσάς ή για άλλο άτομο εκ μέρους του οποίου είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε. Είναι ευνόητο ότι τυχόν κατάχρηση, ύποπτη δραστηριότητα, ενδείξεις απάτης ή κακή χρήση των ευκολιών κράτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να αναγκάσει τη obviousbook.com να προβεί σε ακύρωση των κρατήσεων που συνδέονται με το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας ή το λογαριασμό σας, καθώς και να κλείσει οποιουσδήποτε σχετικούς λογαριασμούς στη obviousbook.com. Εάν έχετε ασκήσει ύποπτη ή δόλια δραστηριότητα, η obviousbook.com διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα και ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για χρηματικές ζημιές που υπέστη η obviousbook.com, καθώς και για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και άλλων βλαβών. Εάν θέλετε να προβάλετε ένσταση για την ακύρωση μιας κράτησης ή το κλείσιμο ενός λογαριασμού, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την κράτησή σας, καθώς και για την αγορά ταξιδιωτικών ειδών και υπηρεσιών της επιλογής σας. Διαβάστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις προσεκτικά. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις προϋποθέσεις αγοράς που θέτει κάθε προμηθευτής με τον οποίο θα επιλέξετε να συναλλαχθείτε, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πληρωμής όλων των καταβλητέων ποσών και της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους περιορισμούς του προμηθευτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των εισιτηρίων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας αν το πλήρες ποσό πληρωμής δεν ληφθεί εγκαίρως. Αναγνωρίζετε ότι ορισμένοι τρίτοι πάροχοι που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και/ή δραστηριότητες ενδέχεται να απαιτήσουν να υπογράψετε τη δήλωση απαλλαγής ευθύνης τους πριν τη συμμετοχή σας στην υπηρεσία και/ή τη δραστηριότητα που προσφέρουν. Κατανοείτε ότι τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε τέτοιας προϋπόθεσης προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της(ων) κράτησης (κρατήσεων) ή αγοράς, άρνηση πρόσβασης σε πτήσεις, ξενοδοχεία ή οχήματα, απώλεια των χρημάτων που έχετε καταβάλει για την κράτηση(εις) αυτή(ές) ή αγορά, καθώς και χρέωση του λογαριασμού σας για τυχόν κόστη με τα οποία επιβαρύνθηκε η obviousbook.com ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτής. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, εισφορές, δασμούς, φόρους και επιβολές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Δεν επιτρέπεται να κάνετε online κράτηση για περισσότερα από 8 δωμάτια, για τις ίδιες ημερομηνίες διαμονής σε ξενοδοχείο. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε κάνει ξεχωριστές κρατήσεις για περισσότερα από 8 δωμάτια, ενδέχεται να τις ακυρώσουμε και να πρέπει να καταβάλετε ένα τέλος για την ακύρωση, αν υπάρχει. Εάν πραγματοποιήσατε μια κατάθεση χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, αυτή θα δεσμευτεί. Εάν θέλετε να κάνετε κράτηση για 9 ή περισσότερα δωμάτια, πρέπει να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς ομαδικών ταξιδιών της Expedia μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας online τη φόρμα ομαδικών ταξιδιών. Ένας από τους ειδικούς των ομαδικών ταξιδιών θα ελέγξει το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ολοκληρωθεί η κράτησή σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να υπογράψετε μια γραπτή σύμβαση ή/και να καταβάλετε μια κατάθεση χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Δεν μπορείτε να κλείσετε πάνω από 28 νύχτες online για το ίδιο ξενοδοχείο. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε κλείσει πάνω από 28 νύχτες συνολικά σε ξεχωριστές κρατήσεις, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις σας και να σας χρεώσουμε ένα τέλος ακύρωσης αν ισχύει. Αν πληρώσατε μια προκαταβολή για την οποία δε γίνεται επιστροφή χρημάτων, θα χάσετε την προκαταβολή σας. Αν επιθυμείτε να κλείσετε 29 νύχτες και πάνω, πρέπει να επικοινωνήσετε τους ειδικούς ταξιδιών μακράς διαμονής της obviousbook.com τηλεφωνικώς ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ταξιδιών μακράς διαμονής online. Ένας από τους ειδικούς ταξιδιών μακράς διαμονής μας θα διευρευνήσει το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Ίσως σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα γραπτό συμβόλαιο και/ή να πληρώσετε μια προκαταβολή, για την οποία δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Οι νομισματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες πηγές που είναι δημοσίως διαθέσιμες και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως κατευθυντήριες. Οι ισοτιμίες δεν επαληθεύονται ως προς την ακρίβειά τους και οι πραγματικές ισοτιμίες μπορεί να διαφέρουν. Οι τιμές συναλλάγματος δεν ενημερώνονται καθημερινά. Ελέγξτε την ημερομηνία στην εφαρμογή μετατροπής συναλλάγματος για την ημέρα τελευταίας ενημέρωσης του συγκεκριμένου συναλλάγματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή αυτή θεωρούνται ακριβείς, αλλά η obviousbook.com, οι θυγατρικές της και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές δεν εγγυώνται την ακρίβειά τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε οικονομικό λόγο, η obviousbook.com συνιστά στον πελάτη να συμβουλευτεί έναν αρμόδιο επαγγελματία για να επαληθεύσει την ακρίβεια των νομισματικών ισοτιμιών. Η Ηotels.com, οι θυγατρικές της και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές δεν εγκρίνουν τη χρήση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την προσωπική χρήση και απαγορεύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μεταπώληση, αναδιανομή και χρήση των πληροφοριών αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανήκουν στη © 2017 obviousbook.com, L.P. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η obviousbook.com, L.P. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο σε ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι εκτός της obviousbook.com, L.P.

Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας μια παραβίαση της επωνυμίας μας, ενημερώστε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση obviousbookcom@gmail.com .Ελέγχουμε μηνύματα σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επωνυμίας μόνο σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η obviousbook.com σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Εάν θεωρείτε καλή τη πίστη ότι το υλικό που φιλοξενούμε παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, εσείς (ή ο αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να μας στείλετε μια γραπτή ειδοποίηση που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες. Έχετε υπόψη ότι δεν θα επεξεργαστούμε την καταγγελία σας εάν η σχετική φόρμα δεν συμπληρωθεί σωστά ή εάν η καταγγελία είναι ελλιπής:

1. Ένας σαφής προσδιορισμός του έργου με πνευματικά δικαιώματα τα οποία ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί.

2. Ένας σαφής προσδιορισμός του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει το έργο με πνευματικά δικαιώματα και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο στον Ιστότοπο, όπως μια σύνδεση για το υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα.

3. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να μπορούμε να απαντήσουμε στην καταγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενός αριθμού τηλεφώνου.

4. Μια δήλωση στην οποία “αναφέρετε καλή τη πίστη ότι το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα δεν διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τη νομοθεσία.”

5. Μια δήλωση σύμφωνα με την οποία “οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και γνωρίζοντας τις κυρώσεις σε περίπτωση ψευδορκίας, το καταγγέλλον μέρος είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.”

6. Η ειδοποίηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του ατόμου που έχει την εξουσιοδότηση να ενεργήσει εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.

opyΟι ειδοποιήσεις αναφορικά με αυτόν τον Ιστότοπο πρέπει να αποστέλλονται σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση obviousbookcom@gmail.com, για όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επίλυση.

Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε την ειδοποίησή σας.

obviousbook.com, L.P.

Θα ελέγξουμε και θα διεκπεραιώσουμε όλες τις ειδοποιήσεις που συμμορφώνονται με τις παραπάνω απαιτήσεις. Αν καταργήσουμε ή απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση ως απάντηση σε μια τέτοια ειδοποίηση, μπορεί να ειδοποιήσουμε τον κάτοχο ή τον διαχειριστή του περιεχομένου ή του ιστότοπου που επηρεάζεται, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αντικοινοποίηση.

Προτού υποβάλετε ειδοποίηση, προτείνουμε να ζητήσετε νομική συμβουλή. Τυχόν εσφαλμένα στοιχεία στην ειδοποίησή σας σχετικά με το εάν το περιεχόμενο ή η δραστηριότητά σας επηρεάζει πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να σας καταστήσει υπεύθυνο για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών και δικηγορικών εξόδων). Σε μια περίπτωση αναφορικά με online περιεχόμενο (Η περίπτωση OnlinePolicy Group vs. Diebold, Inc.), μια εταιρεία κατέβαλε περισσότερα από 100.000 $ σε δαπάνες και δικηγορικά έξοδα μετά τη στόχευση περιεχομένου που προστατεύεται από το δόγμα θεμιτής χρήσης των Η.Π.Α.

Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία DMCA για τη obviousbook.com, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή (“DMCA”) και άλλη σχετική νομοθεσία, η obviousbook.com έχει υιοθετήσει μια πολιτική τερματισμού λογαριασμών, σε κατάλληλες περιστάσεις και κατά τη διακριτική ευχέρεια της obviousbook.com, οι συνδρομητές ή οι κάτοχοι λογαριασμών που θεωρείται ότι παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα κατ’ επανάληψη. Η obviousbook.comμπορεί επίσης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και να τερματίσει τους λογαριασμούς των χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει επανειλημμένη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι ένας κάτοχος λογαριασμού παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα κατ’ επανάληψη, δώστε μας επαρκείς πληροφορίες κατά την υποβολή της ειδοποίησής σας, για να επαληθεύσουμε ότι ο κάτοχος λογαριασμού ή ο συνδρομητής όντως τα παραβιάζει.

ΑΝΤΙΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η obviousbook.com δεν ανέχεται ψευδείς ισχυρισμούς για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύσατε στον ιστότοπό μας καταργήθηκε λανθασμένα λόγω ψευδούς ισχυρισμού για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, τότε μπορείτε να υποβάλετε μια αντικοινοποίηση DMCA. Όταν λάβουμε μια αντικοινοποίηση που έχει συμπληρωθεί σωστά, θα την προωθήσουμε στον κάτοχο των δικαιωμάτων για τα οποία έχει υποβάλει καταγγελία. Στις Η.Π.Α., ο νόμος DMCA μάς δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρουμε το περιεχόμενό σας, αν ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων δεν υποβάλει δικαστική αγωγή εναντίον σας εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αντιγράφου της αντικοινοποίησής σας.

Για να υποβάλετε αντικοινοποίηση, πρέπει να επικοινωνήσετε γραπτώς μέσω φαξ ή κανονικού ταχυδρομείου και να αναφέρετε τα στοιχεία που προσδιορίζετε παρακάτω. Έχετε υπόψη ότι θα ευθύνεστε για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών και δικηγορικών εξόδων) εάν ουσιαστικά δηλώνετε εσφαλμένα ότι το περιεχόμενο δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι για το εάν συγκεκριμένο υλικό παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, τότε προτείνουμε να ζητήσετε πρώτα νομική βοήθεια.

Για να μας διευκολύνετε κατά την επεξεργασία της αντικοινοποίησής σας, στείλτε μας την ειδοποίησή σας, χρησιμοποιώντας την εξής μορφή:

1. Προσδιορίστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο που καταργήθηκε ή απενεργοποιήθηκε εσφαλμένα. Υποδείξτε σε ποιο σημείο στον ιστότοπο της obviousbook.comεμφανίστηκε το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εάν είναι δυνατό, καταχωρίστε τη διεύθυνση URL.

2. Καταχωρίστε το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια δήλωση στην οποία συναινείτε στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου για τη δικαστική περιφέρεια όπου βρίσκεται η διεύθυνσή σας ή εάν η διεύθυνσή σας βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για οποιαδήποτε δικαστική περιφέρεια στην οποία μπορεί να δραστηριοποιείται η obviousbook.com, L.P. και αποδέχεστε τη διαδικασία νομικής ειδοποίησης από το μέρος που ανέφερε το περιεχόμενό σας ή από τον αντιπρόσωπό του.

3. Συμπεριλάβετε την εξής δήλωση: “Ορκίζομαι, γνωρίζοντας τις κυρώσεις σε περίπτωση ψευδορκίας, ότι πιστοποιώ καλή τη πίστη πως το περιεχόμενο που προσδιορίζεται παραπάνω καταργήθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένου προσδιορισμού.”

4. Υπογράψτε το έγγραφο.

5. Στείλτε την έγγραφη επιστολή στο email μας

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η obviousbook.com μπορεί να προβάλει σχόλια, φωτογραφίες και άλλο υλικό σχετικό με ξενοδοχεία, καθώς και σχετικό με άλλες εμπειρίες διακοπών και ταξιδιών (“Κριτικές”). H Ηotels.com ενδέχεται επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτής της τοποθεσίας Web να δημοσιεύουν κριτικές (“Κριτικές χρηστών”). Αποποιείστε κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωμα που πιθανά να έχετε σε αυτές τις Κριτικές χρηστών και οι κριτικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντιγραφούν, διανεμηθούν και διατεθούν ελεύθερα με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή από την obviousbook.com ή τις θυγατρικές της χωρίς την άδειά σας. Στα σημεία όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα δημοσίευσης, συμφωνείτε ρητώς ότι θα υποβάλλετε Κριτικές χρήστη που είναι κατάλληλες για την υπηρεσία αυτή, σε συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τυχόν συνοδευτικές κατευθυντήριες που είναι διαθέσιμες σε αυτή την τοποθεσία Web. Εσείς παρέχετε στη obviousbook.com, στις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρείες της, (συλλογικά επονομαζόμενες “Εταιρείες της obviousbook.com”) καθώς και στις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες ιστοσελίδες ή ιστοσελίδες με την ίδια ονομασία, μέσω των οποίων παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (συλλογικά επονομαζόμενοι “Συνεργάτες της obviousbook.com”), ένα μη αποκλειστικό, διαρκές, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο και πλήρως υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα, απαλλαγμένο από δικαιώματα εκμετάλλευσης, για (α) χρήση, αναπαραγωγή, μεταβολή, προσαρμογή, μετάφραση, διανομή, δημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων από και δημόσια προβολή και εκτέλεση τέτοιων Σχολίων/Κριτικών Χρηστών σε όλο τον κόσμο με οποιοδήποτε μέσο, γνωστό επί του παρόντος ή που θα δημιουργηθεί στο μέλλον και (β) χρήση του ονόματος που υποβάλλετε σε σχέση με τέτοια Σχόλια/Κριτικές Χρηστών. Αναγνωρίζετε ότι οι Εταιρείες της obviousbook.com μπορεί να επιλέξουν να αναφέρουν κάποια στοιχεία σας για τα Σχόλια/Κριτικές Χρηστών σας (π.χ. αναφορά του ονόματος και της πόλης σας για ένα σχόλιο ξενοδοχείου που υποβάλλετε) κατά την κρίση τους, καθώς και ότι τέτοια Σχόλια/Κριτικές Χρηστών ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες-προμηθευτές μας. Επιπλέον, παρέχετε στις Εταιρείες τηςobviousbook.com το δικαίωμα να κινηθούν νομικά εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που καταπατά τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα των Εταιρειών της obviousbook.com πάνω σε αυτά τα Σχόλια/Κριτικές Χρηστών, παραβιάζοντας αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα Σχόλια/Κριτικές Χρηστών δεν είναι εμπιστευτικά και ότι είναι κοινόχρηστης φύσης. Παραιτείστε ρητά από όλα τα “ηθικά δικαιώματα” (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων απόδοσης ή ακεραιότητας) που μπορεί να υφίστανται στα Σχόλια/Κριτικές Χρηστών σας και συμφωνείτε ότι δεν αντιτίθεστε στη δημοσίευση, χρήση, αλλαγή, διαγραφή ή εκμετάλλευση των Σχολίων/Κριτικών Χρηστών σας από εμάς, τους Συνεργάτες της obviousbook.com ή από οποιονδήποτε εκ των συνεργατών μας ή κατόχων αδείας μας.

Ειδικότερα, με τη χρήση μίας τέτοιας υπηρεσίας, συνηγορείτε και εγγυάστε ότι:

κατέχετε ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα των Κριτικών χρήστη που δημοσιεύετε

οι Κριτικές χρήστη που υποβάλλετε είναι ακριβείς, αναφορικά με την ημέρα δημοσίευσής τους

οι Κριτικές χρήστη που παρέχετε δεν αθετούν όρους και προϋποθέσεις χρήσης, κατευθυντήριες ή πολιτικές της obviousbook.com (όπως ισχύουν κατά καιρούς)

δεν θα δημοσιεύσετε εσκεμμένα ή απερίσκεπτα πληροφορίες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή προσβολή οποιουδήποτε ατόμου ή επιχείρησης και ειδικότερα: δεν θα δημοσιεύσετε σχόλια, πληροφορίες ή υλικό ψευδές, κακεντρεχές, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή εύλογα ικανό να εκληφθεί ως τέτοιο

δεν θα ενεργήσετε με οποιονδήποτε τρόπο με στόχο την εξαπάτηση ή την παραπλάνηση και δεν θα εμπλακείτε σε ή ενθαρρύνετε τυχόν δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες

δεν θα δημοσιεύσετε ή διανέμετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που ανήκει σε τρίτο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή του

όλες οι φωτογραφίες που υποβάλλονται υπόκεινται στις οδηγίες μας για υποβολή φωτογραφιών

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα σχόλια πελατών που προβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα προέρχονται από επιβεβαιωμένους χρήστες που διέμειναν σε ένα ξενοδοχείο που κλείστηκε μέσω της obviousbook.com ή μέσω μιας άλλης ιστοσελίδας του Ομίλου Expedia.

Η obviousbook.com δεν αξιώνει την κυριότητα, τη σύνδεση με ή την επιδοκιμασία οποιασδήποτε φωτογραφίας που υποβάλλεται από χρήστες μέσω των ιστοσελίδων μας.

H obviousbook.com δεν επεξεργάζεται τις Κριτικές ή τις Κριτικές χρηστών που υποβάλλονται και δεν φέρει καμία ευθύνη, στο μέγιστο επιτρεπτό από τη νομοθεσία βαθμό, για αυτές τις Κριτικές ή Κριτικές χρηστών ή την παρεπόμενη δημοσίευση, χρήση ή διανομή τους. Επιπρόσθετα, η obviousbook.com δεν επαληθεύει, προσυπογράφει ή εγκρίνει τις απόψεις ή τα σχόλια που εκφράζονται σε οποιαδήποτε Κριτική ή Κριτική χρήστη, οι οποίες αποτελούν προσωπικές απόψεις των ατόμων που τις υποβάλλουν. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη για τυχόν αποφάσεις που πραγματοποιείτε με βάση τις κριτικές ή τα σχόλια που παρουσιάζονται στην υπηρεσία. Κάπου κάπου η obviousbook.com μπορεί να προσφέρει στους πελάτες κίνητρα, για να υποβάλλουν Σχόλια Χρηστών (εκπτωτικά κουπόνια, συμμετοχή σε κληρώσεις δώρων, κτλ.). Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τα Σχόλια/Κριτικές Χρηστών να είναι αμερόληπτα και ειλικρινή. Αυτά τα κίνητρα θα προσφέρονται στους πελάτες ανεξαρτήτως από το αν τα Σχόλια/Κριτικές Χρηστών είναι θετικά ή αρνητικά.

H obviousbook.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης δημοσίευσης ή απομάκρυνσης (χωρίς ειδοποίηση), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση της, οποιασδήποτε Κριτικής ή Κριτικής χρήστη. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει περιστάσεις όπου η obviousbook.com δέχεται καταγγελία από τρίτο και/ή έχει λόγους να θεωρεί ότι αθετήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις.

ΣΥΝΗΘΗΣ ΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους Συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

Ο όρος «Συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» έχει το ίδιο νόημα με τον ορισμό του «συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, όπως ενδέχεται να εφαρμόζεται στην εθνική νομοθεσία («οδηγία (ΕΕ) 2015/2302»).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας Συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποφασίζετε να κλείσετε από άλλες εταιρείες. Όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα σας ζητείται να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες παρακάτω.

Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μια ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για επιπρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές σας μέσω της obviousbook.com, ΔΕΝ θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τα δικαιώματα που ισχύουν για τα πακέτα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302.

Ως εκ τούτου, η obviousbook.com δεν θα είναι υπεύθυνη για την ενδεδειγμένη παροχή αυτών των επιπρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών.

Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για επιπρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες έως και 24 ώρες μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης της κράτησης του ξενοδοχείου από τη obviousbook.com, οι εν λόγω ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν τμήμα ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, η obviousbook.com παρέχει προστασία όσον αφορά την επιστροφή των πληρωμών που πραγματοποιείτε στη obviousbook.com για υπηρεσίες που δεν παρέχονται λόγω πτώχευσης της obviousbook.com. Έχετε υπόψη ότι, εάν οποιαδήποτε από τις πληρωμές σας πραγματοποιηθεί απευθείας στον πάροχο της σχετικής ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η obviousbook.com δεν παρέχει καμία προστασία για την επιστροφή χρημάτων σε εσάς σε περίπτωση πτώχευσης του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία σε περίπτωση πτώχευσης παρέχονται παρακάτω:

Σημείωση: Η εν λόγω προστασία σε περίπτωση πτώχευσης δεν καλύπτει συμβόλαια με τρίτους πέραν της obviousbook.com, τα οποία μπορούν να εκτελεστούν παρά την πτώχευση της obviousbook.com.

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία είναι διαθέσιμη εδώ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302.

© 2020 obviousbook.com Ε.Ε. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του κωδικού σας